Substance Details

CAS Registry Number: 9073-60-3

CA Index Name: Lactamase, β-


Synonyms:
 • 121: PN: US20050084868 TABLE: 1 claimed sequence
 • Carbapenem hydrolase
 • Carbapenemase
 • Cefinase
 • Cefotaximase
 • Ceftazidimase
 • Ceftazimidase
 • Cefuroximase
 • Cephalosporinase
 • Cephamycinase
 • E.C. 3.5.2.6
 • E.C. 3.5.2.8
 • Imipenemase
 • lactamasa, β-
 • Lactamase, β-
 • Metallo-β-lactamase
 • Neutrapen
 • Oxacillinase
 • Oxyiminocephalosporinase
 • Penicilloyl serine transferase
 • Proteins, gene blaZ
 • β-Lactamase
 • β-Lactamase II


Chemical Structure:

9073-60-3:Lactamase, β-

(disclaimer)

Copyright © 2019 American Chemical Society All Rights Reserved